Vart tionde barn i Sverige bevittnar eller blir själva utsatta för våld. De far illa både psykiskt, sexuellt och fysiskt, de lever i ständig oro. De har ont i magen, kan inte koncentrera sig i skolan, skyndar sig hem efter skolan för att ta hand om sina föräldrar och växer upp på tok för fort. Trygga ger barnen en röst genom att föreläsa om barns och ungas situation och ur ett barnperspektiv ge barns upplevelser ett sammanhang i vuxenvärlden.

Var tredje kvinna i världen utsätts under sin livstid för fysiskt eller sexuellt våld. Våld i nära relation är ett strukturellt problem som kräver stora strukturella förändringar och en bredare kunskap om bemötande av det som utsätts för våld.